Nothing from søndag, 25 september 2022 to mandag, 24 oktober 2022.